2012-10-03 14:39    

Poradnictwo specjalistyczne - edukacja seksualna - warsztaty

data

godziny realizacji zajęć grupa

08-10-2012 

800 - 1100 1

10-10-2012

800 - 1100 1

15-10-2012

800 - 1100 1

17-10-2012

800 - 1100 1

19-10-2012

1145 - 1545 1

11-10-2012

1400 - 1930 2

12-10-2012

1400 - 1930 2

18-10-2012

1400 - 1930 2

 Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego