2012-02-20 14:02    

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej jest osobą wspierającą merytorycznie rodziny zastępcze oraz ich wychowanków.

Do najważniejszych zadań koordynatora należy przygotowanie wspólnie z asystentem rodziny i rodziną zastępczą planu pomocy ich podopiecznym oraz pomoc w nawiązaniu wspólnego kontaktu, zwłaszcza w momencie, gdy dziecko zostanie u nich umieszczone. Ma on też zapewniać im dostęp do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, rehabilitacyjnej i reedukacyjnej.

Kolejnym jego zadaniem jest udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej.Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego