2012-10-05 15:07    

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 58-506 Jelenia Góra, al. Jana Pawła II 7 ogłasza przetarg na usługę polegającą na przeprowadzeniu szkoleń i kursów zawodowych dla beneficjentów ostatecznych projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze pod nazwą: POSTAW NA SIEBIE, w okresie od października do 15 grudnia 2012r.  

(czytaj całość)

2012-09-25 09:09    

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 58-506 Jelenia Góra, al. Jana Pawła II 7 ogłasza przetarg na usługę polegającą na przeprowadzeniu szkoleń i kursów zawodowych dla beneficjentów ostatecznych projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze pod nazwą: POSTAW NA SIEBIE, w okresie od października do 15 grudnia 2012r.  

(czytaj całość)

2012-07-03 14:37    

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 58-506 Jelenia Góra, al. Jana Pawła II 7 ogłasza przetarg na usługę polegającą na przeprowadzeniu zajęć z zakresu aktywnej integracji - Warsztaty rozwoju osobistego dla beneficjentów ostatecznych projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze pod nazwą „POSTAW NA SIEBIE” w  okresie od lipca do 30 listopada 2012 r.

(czytaj całość)

2012-06-26 08:11    

DYREKTOR MOPS W JELENIEJ GÓRZE

zaprasza do składania ofert

dotyczących zapewnienia opieki dzieciom w wieku od 3 do 13 lat 

(czytaj całość)

2012-06-18 15:26    

DYREKTOR MOPS W JELENIEJ GÓRZE

zaprasza do składania ofert dotyczących podjęcia zatrudnienia w ramach umowy cywilnoprawnej na stanowisku mediatora rodzinnego, w projekcie systemowym „Postaw na siebie”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

(czytaj całość)

2012-06-18 15:24    

DYREKTOR MOPS W JELENIEJ GÓRZE

Zaprasza do składania ofert na stanowisko

specjalisty reintegracji zawodowej

(czytaj całość)

2012-06-12 15:15    

DYREKTOR MOPS W JELENIEJ GÓRZE

zaprasza do składania ofert dotyczących podjęcia zatrudnienia w ramach umowy cywilnoprawnej na stanowisku asystenta rodziny, w projekcie systemowym „Postaw na siebie”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

(czytaj całość)

2012-06-12 15:08    

DYREKTOR MOPS W JELENIEJ GÓRZE

zaprasza do składania ofert dotyczących podjęcia zatrudnienia w ramach umowy cywilnoprawnej na stanowisku animator KIS, w projekcie systemowym „Postaw na siebie”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

(czytaj całość)

2012-06-12 15:05    

DYREKTOR MOPS W JELENIEJ GÓRZE

zaprasza do składania ofert dotyczących podjęcia zatrudnienia w ramach umowy cywilnoprawnej na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, w projekcie systemowym „Postaw na siebie”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

(czytaj całość)

2012-06-12 14:56    

DYREKTOR MOPS W JELENIEJ GÓRZE

zaprasza do składania ofert dotyczących podjęcia zatrudnienia w ramach umowy cywilnoprawnej na stanowisku mediatora rodzinnego, w projekcie systemowym „Postaw na siebie”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

(czytaj całość)

2012-06-12 14:31    

DYREKTOR MOPS W JELENIEJ GÓRZE

Zaprasza do składania ofert na stanowisko

specjalisty reintegracji zawodowej

(czytaj całość)

2012-06-05 15:15    

Przetarg na wykonywanie usług: Aktywna integracja beneficjentów ostatecznych projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze pod nazwą „POSTAW NA SIEBIE”, wyjazdowe warsztaty integracyjno-edukacyjne realizowane w II połowie sierpnia 2012 r. 

(czytaj całość)

2012-01-02 08:29    

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze informuje, że w 2012 roku będzie kontynuowana realizacja projektu systemowego „Postaw na siebie”. Rekrutacja uczestników do czwartej edycji projektu rozpocznie się w styczniu 2012 r. Po wyczerpaniu limitu miejsc, osoby chętne będą wpisywane na listę rezerwową. 

(czytaj całość)Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego