Informacje ogólne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze w 2012r. kontynuuje już czwartą edycję projektu systemowego „Postaw na siebie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet VII - Promocja integracji społecznej;
Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji;
Poddziałanie 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

(czytaj całość)

Klub Integracyji Społecznej

(czytaj całość)

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

(czytaj całość)

Wsparcie specjalistów

(czytaj całość)Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego