Świetlica KIS:

 

Galeria zdjęć z imprez i festynów:

 

Grupy samopomocowe:

 

Zajęcia warsztatowe:

 

Zajęcia indywidualne:

 

Galeria zdjęć z otwartych zajęć

 

Asystent rodziny

 

Kursy zawodowe

 

Inne:

 Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego