2012-08-31 13:03    

Grupy samopomocowe wrzesień 2012r.

data

dzień tygodna

godziny realizacji zajęć

nr grupy
04-09-2012 wtorek 1000 1
1530 3
05-09-2012 środa 1400 2
11-09-2012 wtorek 1000 1
1530 3
12-09-2012 środa 1400 2
18-09-2012 wtorek 1000 1
1530 3
19-09-2012 środa 1400 2
25-09-2012 wtorek 1000 1
1530 3
26-09-2012 środa 1400 2

 Strona jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego